De balbalschool richt zich ook naar jeugdtrainers. Laten we in dat verband vooral de woorden van de wijze Raymond Goethals niet vergeten : "In elke eerste ploeg vind je de jeugdspeler terug & in elke jeugdspeler vind je de  jeugdtrainer terug!" Zonder veel pretentie probeer ik met het initiatief van de balbalschool het jeugdvoetbal in de Westhoek wat extra leven in te blazen. Een opdracht die ik zo intens en creatief mogelijk tracht in te vullen. Doch in  mijn eentje is het wat vechten tegen de bierkaai. Ik hoop ook wat steun te krijgen van clubs en meer bepaald hoop ik  een aantal jeugdtrainers te bereiken die het goed menen met het jeugdvoetbal. Ik hou van het jeugdvoetbal, de jeugdvoetballer en zeer zeker van de dialoog over het jeugdvoetbal

"voetbal is simpel, het is alleen moeilijk om simpel te voetballen" ( J.C. )

Iedereen weet dat er, binnen het huidige jeugdvoetbal, verschillende zaken kunnen verbeterd worden. De balbalschool wil, binnen bestaande clubstructuren, de jeugdwerking en -training optimaliseren. Dit probeert de balbalschool door extra trainingen en mogelijkheden aan te bieden aan de jeugdvoetballer maar het wil daarnaast ook de jeugdtrainers daarin betrekken. Door immers met beide groepen te werken is de kans op succes (ook op lange termijn) veel groter. Met mijn balbal aanbod voor trainers hoop ik mensen/clubs te bereiken die ook het jeugdvoetbal een warm hart toedragen.


 

Balbalschool © 2006